Undersökning - inklusive test av blockeringar, allergier och stressfaktorer                        900 kr

Enkel behandling                                                                                                                    650 kr

Paketpris 5 behandlingar (10% rabatt)                                                                                    3000 kr

Paketpris 10 behandlingar (20% rabatt)                                                                                 5200 kr

Jag kör ambulerande verksamhet för häst med start från Halmstad med en radie på ca 5 mil.

Ej avbokade besök senast 24 timmar innan bokning debiteras fullt ut.

20170412_145012.jpeg