Min bakgrund ligger inom veterinärmedicin och jag studerade till djursjukvårdare i Danmark mellan 2005-2008. Jag har därefter jobbat som legitimerad djursjukvårdare i Danmark 2008-2010. Under 2011 flyttade jag till Hong Kong för att vara med i uppstarten och grundandet av en holistisk hälsoklinik med inriktning på både människor och djur, där jag var ansvarig för klinikens djurhälsovård. Sedan dess har jag jobbat med många djur och människor med olikartade problem och symtombild. Sommaren 2015 tog jag beslutet om att flytta till Halmstad och efter det har planerna om att vidareutveckla bioresonanskonceptet på djursidan i Sverige växt. Resultatet är AniWaves, ett företag som inriktar sig på komplementär vård genom bioresonansterapi för våra fyrbenta vänner. 

BICOM bioresonansterapi ger mig ett fantastiskt verktyg för att kunna erbjuda en smärtfri, icke-invasiv och effektiv terapimöjlighet. Terapin ger en naturlig stimulans till självläkning och bidrar till en positiv upplevelse hos mina patienter och djurägare. Som terapeut har jag alltid som utgångspunkt individen och tillsammans hittar vi bästa möjliga terapeutiska teknik och tillvägagångssätt beroende på situation. Förutsättningar är alltid olika och jag arbetar flexibelt och strävar hela tiden efter att hålla mig välinformerad, välutbildad och noggrann för att alltid ge mina patienter bästa möjliga lösning och support.