Undersökning - inklusive test av blockeringar, allergier och stressfaktorer                        850 kr

Enkel behandling                                                                                                                    600 kr

Paketpris 5 behandlingar (10% rabatt)                                                                                    2700 kr

Paketpris 10 behandlingar (20% rabatt)                                                                                 4800 kr

Jag kör ambulerande verksamhet för häst med start från Halmstad med en radie på ca 5 mil.

Ej avbokade besök senast 24 timmar innan bokning debiteras fullt ut.